Закрила на защитници на горите и околната среда в ЕС

Закрила на защитници на горите и околната среда в ЕС

28 Ноември, 2019

Сондажни дейности на Турция във водите на ЕС в Източното Средиземноморие

Сондажни дейности на Турция във водите на ЕС в Източното Средиземноморие 

13 Ноември, 2019

Изказване в комисия по петиции

Изказване в комисия по петиции

12 Ноември, 2019

Турската военна операция в североизточна Сирия и последиците от нея

Турската военна операция в североизточна Сирия и последиците от нея

23 Октомври, 2019

Изказване в комисията по култура

Изказване в комисията по култура

24 Септември, 2019

Изказване в комисията по култура

Изказване в комисията по култура

24 Септември, 2019

Изказване в комисията по петиции

Изказване в комисията по петиции

05 Септември, 2019