Незаконен дърводобив в ЕС

Незаконен дърводобив в ЕС

23 Юни, 2022

Мерки за приобщаване в рамките на програмата “Еразъм+” за периода 2014 - 2020 г.

Мерки за приобщаване в рамките на програмата “Еразъм+” за периода 2014 - 2020 г.

23 Юни, 2022

"Еразъм +” никога не е подбирал на база сексуална ориентация и етнически произход

Подкрепям изцяло програмата „Еразъм+“ и възможностите, които тя предлага. Р

22 Юни, 2022

Пореден опит на комисията да унищожи Европейската култура

Благодаря госпожо председател, Благодаря и на колегата Локегард за изложеното виждане относно бюджет 2023

15 Юни, 2022

Жертвоприношение на олтара на “Зелената сделка”

Този проблем е изключително важен, но не съм изненадан, че решение от страна на ЕС няма. 

15 Юни, 2022

Евродепутатите са най-близко до гражданите, а нямат право на законодателна инициатива

Евродепутатите са най-близко до гражданите, а нямат право на законодателна инициатива

09 Юни, 2022

Незаконната битова сеч в България е резултат от енергийната политика на ЕС

Незаконната битова сеч в България е резултат от енергийната политика на ЕС

09 Юни, 2022

Франция ще иска да си направи малка приятна империя стил Съветския съюз

Франция ще иска да си направи малка приятна империя стил Съветския съюз

09 Юни, 2022

Тимерманс се опитва да счупи гръбнака на европейската икономика

Тимерманс се опитва да счупи гръбнака на европейската икономика

07 Юни, 2022