Три неотложни проблема имат потенциала да ликвидира поминъка на много ловци

31 Януари, 2023 129
По време на утрешната дискусия, която ще започне от 10:30 ч., ще се фокусираме върху три неотложни проблема.
Първо, предстоящата пълна забрана за използването на оловни сачми и куршуми за лов, както и вече влязлата в сила забрана за олово във влажните зони.
Второ, рязкото увеличаване на популацията на вълци, което води до икономически щети на местните общности в държавите членки. Нужно е техният статут на защита да бъде преразгледан, за да бъдат популациите им контролирани ефективно.
Трето, CITES (Конвенция за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора), която забранява легалния внос и износ на трофеен лов.
Прекалено широкото прилагане на тази конвенция има потенциала да ликвидира поминъка на много ловци както в Европа, така и в развиващите се страни.

Сподели: