Въпрос към Европейската комисия относно ревизия на Натура 2000

11 Юни, 2020 215

В стратегията за биоразнообразието публикувана на 20 май, Комисията заложи свръх-амбициозните цели за Натура 2000, включително и въвеждане на 30% от територията на ЕС като защитени зони и 10% като стриктно защитени зони. Комисията поема отговорност да изработи критерии и дефиниции, за това какви територии трябва да бъдат включени.

 

За щастие, стратегията също така затвърждава правото на държавите-членки да вземат решение кои територии да бъдат защитени, на базата на местните биологически и географски характеристики.

 

Като се има предвид, че над 34% от територията на България е включена в Натура 2000, двойно повече от средния процент за ЕС, в това число и такива абсурдни места като хвостохранилища, гробища, част от АЕЦ Белене и цели квартали от населени места.

 

Как възнамерява Комисията да постигне общата европейска цел от 30% защитени територии и 10% стриктно защитени територии без да се намесва в дейността на държавите-членки, чиято природа не подкрепя такива проценти?

 

Има ли намерение Комисията да започне ревизия на териториите, които в момента се намират в Натура 2000, и по специално-да ги оцени по критериите, които възнамерява да изработи преди края на 2020 г.?Сподели: