СЛУШАЙТЕ МАЙКИТЕ (ЧАСТ 2)

11 Февруари, 2020 700

Ценностите и учениците

   Живеем в сложно време. Време, в което сме изправени пред различни  изпитания – застрашаващите човечеството климатични промени, бедността, глада, военните конфликти. Всеки наш ден е изпитание – изпитание на ценностите и вярата ни, изпитание за чувствата, нагласите, идеите ни за бъдещето. Когато станах учител, усетих едновременно радост и огромна отговорност. В ръцете ми десетки непознати хора поставиха бъдещето на своите деца.

   За моите ученици искам същото, каквото и за моето собствено дете – семейна топлина, разбиране, безгрижно детство, възможност да сбъдват мечтите си. И като майка, и като учител разбирам отговорността си това да се случи. За един добър свят е нужно едно добро човечество, едни здрави, умни, възпитани в духа на общите ни ценности деца, които ще станат утрешните работници, предприемачи, учени, учители, политици, икономически лидери. 

   Сътрудничеството между семейството и училището е от ключово значение не само за качеството на образованието, но и за качеството на възпитанието. Проявите на родителски интерес, позитивно отношение и съпричастност към обучителния процес и училищните дейности, към училищните успехи или неуспехи на децата повлияват в положителна посока техните постижения, независимо от социалния им произход и финансово състояние на семейството. И обратно, училището протяга ръка на родителите в изграждането и съхраняването на семейните ценности – любов, разбиране, съпричастност, доверие, отговорност, закрила и взаимна подкрепа, преодоляване на негативните влияния, предаване на социален опит, морални норми и норми на поведение. В училището учебната и възпитателната работа са взаимно свързани и тяхната цел е обща – превръщането на децата в знаещи, можещи, достойни и отговорни хора, добри човеци и граждани на свободна и демократична държава, на свободен и демократичен свят. Кои са инструментите за това? На първо място, това е  повишаването на педагогическа култура на родителите и желанието им за съдействие в образователния процес. Когато училището подпомага семействата в усилията им да създават и опазват семейните ценности, то те подобряват уменията си да се включват ефективно и в образователната дейност на учениците. Така заедно училище и семейство могат да случат промяната – към отговорно за бъдещето човечество. За живот в хармония, а не в изпитание, тревоги и страх. Като учители ние сме горди, че можем да участвам в тази промяна. Имаме мотивацията, за да я постигнем. Разбира се, подкрепена от родителите, държавата и общоевропейските образователни политики.


Елена Божинова


Сподели: