www.novini247.com - Идеологията на македонизма, налагана от Титова Югославия – продължава и ...

26 Април, 2022 18

Идеологията на македонизма, налагана от Титова Югославия – не престава и до през днешния ден. 


Манипулират се данни, с цел да се омаловажи българското. Това е очевидно и от петицията, която през днешния ден преглеждаме. Петиция от млади будни хора, загрижени за човешките права на българите в РСМ. 


Такова изявление направи евродепутатът от Вътрешна македонска революционна организация в групата на Европейските консерватори и реформисти Андрей Слабаков по време на съвещание на комисията по петиции към Екологичен потенциал. А ето и цялото изявление: 


Благодаря госпожо ръководител, сътрудници, 


Разглеждаме петиция на младежи, които са загрижени за човешките права на българите в Северна Македония. Както са показали, идеологията на македонизма, налагана от Титова Югославия, не престава и до през днешния ден. Ако не сте наясно става въпрос за тормоз, държавна политика ориентирана срещу българите, които към този момент не смеят да си кажат, че са българи. Точно тоталитаризмът роди и тази измислена нация, рожба на Коминтерна след 47-а година. Консултирал съм преброяванията в тогавашната територия на Македония, преди 47 година Тогава такова съзнание няма – над 70% от популацията се дефинират като българи, а останалите са албанци, сърби, турци и гърци. 


И до през днешния ден се манипулират данни, с цел да се омаловажи българското наличие там. Как може преброяването от предходната година да твърди, че има единствено 3 000 българи?! По данни на нашето държавно управление над 100 000 души с българско поданство живеят в Македония. И това са единствено хората, които са положили изпитание да вземат поданство като потвърдят произхода си. Колко още си мълчат от боязън? Както младежите са показали в своята петиция, език на омразата против българите беше употребен и по време на акцията за локални избори. Това е не просто нарушаване на Договора за другарство, добросъседство и съдействие, това е неприемливо в страна кандидат-членка за Европейски Съюз. Междувременно ръководителят на осведомителната организация на Северна Македония дефинира Екатерина Захариева, някогашен министър на външните работи, като „ фригидна кучка “. Македония по никакъв метод не може да влезе в Европейски Съюз преди да приключи това тъпчене на човешките права. 

Сподели: