www.clubz.bg - Евродепутати: Системата на ипотечните кредити в България ощетява потребителите

10 Ноември, 2020 8

В БНБ липсвало желание ситуацията в банките по въпроса да се подобри

Съществуващата в България система за ипотечни кредити се характеризира с правна сложност на етапите на договаряне, на събиране на дългове и на изчерпване на националните средства за правна защита. 

Това гласят заключения на Комисията по петиции в Европарламента.

Докладът е изготвен след проучвателна командировка на нейна делегация у нас през февруари. Посещението е било организирано с цел проучване на въпроси, повдигнати в множество получени петиции за предполагаеми неравноправни договорни клаузи в ипотечните кредити.


Липса на познания сред гражданите


Проблемите, с които се сблъскват вносителите на петиции, макар и да имат правно основание, сякаш се изострят от съществуващата система. Тя изглежда непрозрачна и много сложна, смятат членовете на делегацията. Според тях сред гражданите липсва елементарно юридическо образование и познания. Необходима е повече и опростена информация за правните последици от поемането на договорни задължения, свързани с ипотеки.


Заключения и препоръки


Основните недостатъци на съществуващата правна рамка са следните:

• 1. Липсваща гаранция за равни права в процедурите по събиране на дългове, които не гарантират напълно защитата на потребителите;

• 2. Подвеждащо поведение на частни банки - например сключване на голям брой договори, прилагане на по-малко строги изисквания за платежоспособност, неинформиране на потребителите за потенциални рискове, подвеждащи клаузи в договорите;

• 3. Недостатъчен надзор и недостатъчно санкциониране на частните съдебни изпълнители (ЧСИ);

• 4. Слаба система за защита на потребителите, труден достъп до безплатна правна помощ, особено за потребителите в най-неравностойно положение.


Делегацията отправя някои препоръки към България. Ето част от тях:


• Да се създаде правна сигурност за банките и инвеститорите и същевременно да се гарантира защитата на потребителите. Правната рамка трябва да гарантира, че правата на двете страни са еднакво представени по време на процедурите;

• Да се предостави на Комисията за защита на потребителите (КЗП) повече независимост, най-вече с оглед на настоящата й зависимост от изпълнителната власт (по-специално Министерството на икономиката);

• Да се осигури механизъм, който да предотвратява въвеждане на неравноправни клаузи в договорите от банките и другите доставчици на финансови услуги, и да ги санкционира за въвеждането на такива клаузи и за нарушаване на правата на потребителите;

• Българската народна банка (БНБ) трябва да гарантира, че частните банки имат ясни правила за кредитите. Така ще се гарантира, че потребителите са защитени в съответствие със законодателството на ЕС;

• Да се предостави на кредитополучателите и потребителите ясна информация за последиците от сключването на договор с банката в съответствие със съществуващата нормативна уредба;

• Вносителите на петициите да могат да търсят индивидуална защита от съдебната система.


Днес заключенията и препоръките бяха разгледани. До 16 ноември има време да бъдат внесени промени. Документът трябва да бъде гласуван в парламентарната комисия през декември.


Делегацията на комисията е недоволна от посещението си в БНБ, сподели участвалата в посещението латвийска „зелена“ еврдепутатка Татяна Жданока.


„Не усетихме истинско желание ситуацията да се подобри“, изтъкна тя.


Именно това е причина за препоръката БНБ да гарантира ясни правила на банките за кредитите.


Депутатите доволни от омбудсмана


Същевременно обаче доста полезна била срещата с омбудсмана Диана Ковачева. В препоръките било включено нейно предложение - гарантирането на добра нормативна база, защитаваща длъжниците и имуществото им на първия етап от производството. Причина е, че е бил продаден имотът на вносители на петиция.


„Дори на нас след няколко дни не ни стана съвсем ясно как функционира системата в България. Представете си какво им е на гражданите“, коментира друг участник в посещението - румънецът Лорант Винце от Европейската народна партия (ЕНП).


Задоволство от заключенията и препоръките изрази Андрей Слабаков от групата на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР). Българският евродепутат е участвал в делегацията в служебно качество.


Той похвали Министерството на правосъдието, че през 2019 г. е извършило реформа на ГПК, в която е намерен баланс между интересите на инвеститорите и на длъжниците. Става дума за 10-годишната абсолютна давност, която ще ни избави от проблема с вечните длъжници. Тя мина на първо четене в НС през лятото.


Депо в Монтана функционира правилно


Същевременно делегацията е посетила и Монтана. Тя трябвало да проучи съответствието на депо за отпадъци край града със законодателството на ЕС в областта на околната среда и отпадъците заради внесена петиция.

Заключенията са, че депото функционира правилно. Затова евродепутатите препоръчват разглеждането на петицията от 2012 г. да бъде прекратено.
Сподели: