www.media.framar.bg - НПО предостави доклад с препоръки към европейския план за борба с рака

30 Октомври, 2020 17

Националната пациентска организация (НПО), която събира на едно място представители на повече от 80 пациентски организации в страната, предостави на специалната европейски комисия за борба с рака и председателя й Бартош Арлукович препоръките си към плана, чиято задача е да намали ефектите от онкологичните заболявания върху болните, техните семейства, здравните системи и икономиките.

Планът на ЕС ще се изпълнява от комитета BECA. Той има задачата да направи задълбочен анализ на профилактиката, диагностиката, лечението, живота с рак и палиативните грижи.

Пилотният план за рака на ЕС би имал смисъл, единствено ако бъде основа за планове и за останалите социално значими заболявания. Би било много по-рационално, ако той се развие и включи указания, модели, стимули и други полезни инструменти, които държавите от ЕС да адаптират и използват според нуждите и особеностите си. И да бъде изготвен така, че лесно да се преобразува и насочи и към други болести, пишат от НПО и подчертават, че представят няколко важни аспекта на проблема и принципи, които определят като съществени и се надяват да бъдат взети предвид.

Намаляването на неравенствата е една от важните задачи, защото те продължават да съществуват и са особено дълбоки между страните от Централна и Източна Европа, но и не само там. Според НПО сред начините за справяне със ситуацията са дефинирането на моделите за високи постижения в борбата с рака, оптимизиране на капацитета за научни изследвания във всички държави от Евросъюза, разширяване на съществуващите трансгранични мрежи на клиничната експертиза в онкологията, за да може всяка страна да има достъп до тях.

От решаващо значение е още превенцията и затова трябва да бъдат засилени онези национални политики и програми, които увеличават осведомеността и намаляват рисковете. Профилактиката и намаляването на вредите са другите важни действия.

Важен елемент от възможността битката с рака да бъде ефикасна са и високопроизводителните изчисления при разработването на медикаменти и диагностични изследвания като целта е данните да бъдат достъпни, което ще даде възможност за напредък в разбирането на раковите заболявания, на резистентността към лечението и на създаването на нови терапии и инструменти за диагностика.

Европа трябва да е способна да обедини всички клинични и образни данни, които се събират всеки ден.

Моделът на ценовата солидарност играе не по-малко съществена роля. Старият континент има нужда от набор от правила, които се приемат от всички държави. Общите дигитални решения, общи правила както при установените, така и при най-новите терапии, но и правила за иновативни решения, които ще ограничат риска от проби и грешки, а те са най-често за сметка на пациентите.

НПО насочва още вниманието към проблемите, свързани с преживяемостта и нейното увеличаване и с включването на болните във всички процеси, които ще доведат до успех.

Не на последното място в препоръките е отделено място и на въздействието, което пандемията от COVID-19 оказва върху онкоболните.

Отложени диагностики по време на карантината са довели до по-тежко протичане на болестта и неблагоприятни резултати.

Прекратяването на рутинните посещения за наблюдение в клиниките и ограниченият прием в болниците е другият сериозен проблем.

Оказва се, че освен всичко останало, социалното дистанциране е повлияло отрицателно върху психичното здраве на хората с онкологични заболявания. От пациентската организация акцентират върху нуждата от активиране на дигитализацията на здравните системи и на предоставянето на грижи в дома, защото те са важни, когато сме в критична пандемична ситуация, тъй като осигуряват бърза и безопасна медицинска грижа и намаляват притока в лечебните заведения.

От НПО информират още, че техните препоръки успяват да стигнат до ВЕСА и благодарение на евродепутата Андрей Слабаков, който е неин член. Благодарят и за експертната помощ на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания. От пациентската организация припомнят, че от години полагат усилия, за да стимулират интереса на Европейския съюз към проблемите на здравеопазването. Този интерес вече е факт, тъй като ЕС не просто говори, а насочи сили към създаването на цялостна стратегия за борба с рака. А основната причина за отправените препоръки към специалния комитет за борба с рака от НПО аргументират с правото на всеки на универсален достъп до качествено здравеопазването

Сподели: