www.marica.bg - Решено: Таван на директните плащания за земеделци до 100 000 евро

27 Октомври, 2020 16

Ограничаване на годишните директни плащания до 100 000 евро и повече подкрепа за малки и средни предприятия. По-големи санкции за многократно нарушаване на правилата (10% от размера на плащанията), напр. в областта на околната среда и хуманното отношение към животните. Специфични мерки за подпомагане на стопаните за справяне с кризи. Това са част от гласуваните миналия петък в ЕП промени, които касаят реформата в новата Обща селскостопанска политика 2021-2027.

Заради приетия двегодишен преходен период тя ще стартира след 2022 г.

Миналата седмица се проведоха и преговори между министрите по земеделие на страните - членки на ЕС. В хода на преговорния процес страната ни успя да запази настоящото ниво на обвързаната с производството подкрепа - 13+2% от общия пакет директни плащания. По настояване на България в следващия програмен период се запазва и преходната национална помощ (ПНП). До 2023 г. тя ще бъде на нивата от 2020 г., а от 2024 г. ще продължи с намаление от 5% годишно.

Според споразумението държавите членки ще са задължени да заделят минимум 20% от пакета за директни плащания за екосхеми. Неусвоените средства от тях ще могат да се прехвърлят към други необвързани мерки в рамките на първи и втори стълб. Позицията на България относно изключенията на малките стопанства бе отразена, макар и не в пълнота. Земеделските стопанства до 10 ха (100 декара) ще бъдат освободени от прилагане на стандарта за диверсификация на културите и екологично насочени площи. В следващия програмен период се запазва изключването от механизма за финансова дисциплина за бенефициери, които получават директни плащания до 2000 евро.

В рамките на дебата и гласуванията в ЕП бе подкрепена идеята за намаляване на плащанията за по-големи земеделски стопанства и подкрепа за малки ферми и млади земеделци. Евродепутатите гласуваха прогресивно намаляване на годишните директни плащания за земеделските стопани над 60 000 евро и ограничаването им до 100 000 евро. На стопаните обаче би могло да се разреши да приспадат 50% от заплатите, свързани със селскостопанската дейност, от общата сума преди намаляването.

Най-малко 6% от националните директни плащания следва да се използват за подпомагане на малките и средните земеделски стопанства, но ако се използват повече от 12%, прилагането на горна граница следва да е доброволно. Държавите от ЕС биха могли да използват най-малко 4% от своите бюджети за директни плащания за подкрепа на младите земеделски стопани.

Настоящите правила в областта на ОСП изтичат на 31 декември 2020 г. Те ще се заменят от преходни правила. Оттук нататък предстоят триалозите между Съвета на ЕС, Европейския парламент и Европейската комисия. ОСП представлява 34,5% от бюджета на ЕС за 2020 г. (58,12 млрд. евро). Около 70% от бюджета на ОСП подпомага доходите на 6 до 7 милиона земеделски стопанства в ЕС.

БЮДЖЕТ

В предложението на Европейската комисия за многогодишна финансова рамка за периода 2021-2027 г. се предвижда за селското стопанство като обща политика от стратегическо значение отново да се задели значителна част от бюджета на ЕС.

Предложението гласи, че ОСП следва да се съсредоточи върху приоритетните си дейности, като за целта се отпускат 286,2 милиарда евро за Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и 78,7 милиарда евро за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по текущи цени. Тези селскостопански фондове се допълват с допълнително финансиране от програма „Хоризонт Европа“, тъй като предложеният за нея пакет включва 10 милиарда евро за подпомагане на научните изследвания и иновациите в сферата на храните, селското стопанство, развитието на селските райони и биоикономиката.

Ще бъде създаден нов селскостопански резерв по ЕФГЗ, чрез който да се отпуска допълнително финансиране за селскостопанския сектор. Неизразходваните средства от резерва през дадена година ще се пренасят за следващата. Що се отнася до разпределението на директните плащания между държавите членки, предлага се онези от тях, при които размерът на директните плащания е под 90% от средното за ЕС равнище, да продължат процеса, започнал през периода 2014-2020 г., като по този начин разликата до равнището от 90% ще бъде намалена наполовина. 

Нашите евродепутати на дебата за новата Обща селскостопанска политика

Ангел Джамбазки: Обсъждаме парите за агросектора, а някои спорят дали бургерът е вегански 

След епичните дебати по времето на разгара на пандемията, когато тук се обсъждаха амазонските гори и джунгли, днес постигаме нов връх в политическия дебат. По времето, когато се обсъждат парите на земеделските производители, тук колегите в залата спорят дали бургерът е вегански или вегетариански. За пореден път тази зала доказва, че когато става дума за разпределение на финансови средства от общите данъци, няма идеологически разделения, а винаги се гледа интересът на старите страни членки срещу новите такива. Историята с пакета „Мобилност“, уви, пак се повтаря. Опитахме се да въведем изменения за изравняване на процентите, предложени от Съвета. Не се получи. Това ще доведе до ненадеждни доходи на земеделските производители и до спад на конкурентоспособността. Всъщност всички знаем каква е битката тук - повече пари за неконкурентните фермери от старите държави. Така няма как да има ефективна обща стопанска политика.

Андрей Слабаков: След културата опитват да унищожат и земеделието

Много важни неща не бяха засегнати от компромисите, например изискванията за условност към малките земеделски стопанства, които буквално ще ги унищожат. Най-лесно е орязването на пари за истинските земеделци и за семействата с частни ферми в полза на повече зелени схеми. В културния сектор, където работя, това вече беше направено и бюджетът беше чудовищно орязан. Докато говорим за солидарност, много от вас с лека ръка унищожават общоевропейската култура, започвайки от артистите и творческите организации. Очевидно земеделието ще бъде следващото в опит да бъде унищожено. 

Асим Адемов: Нашите фермери пак ще са в неравностойно положение

Наред с екологичната устойчивост не трябва да забравяме икономическата и социалната устойчивост. За съжаление, и през новия програмен период няма да достигнем пълна външна конвергенция на директните плащания. А без сближаване на плащанията фермерите от новите държави членки ще продължат да бъдат в по-неравностойно положение спрямо колегите си от други страни. Инструменти като преходната национална помощ и обвързаната подкрепа частично компенсират по-ниските нива на подпомагане в държавите и имат важен социален ефект в селските райони. Ето защо ви призовавам в предстоящото гласуване да подкрепите преходната национална помощ като инструмент, който осигурява финансова помощ с национални средства за уязвими сектори и земеделски стопани. 

Сподели: