Информация за групата на ЕКР

Политическата група на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР) е евроскептична, анти-федералистка политическа група в Европейския парламент. е създадена около „Движението за европейска реформа“ след европейските избори през 2009 г. Понастоящем това е шестата по големина група в Европейския парламент с 61 евродепутати от 15 държави.


ЕКР се фокусира върху реформирането на Европейския съюз на основата на еврореализма, за разлика от политически групи изповядващи пълното отхвърляне на съюза.


Политическата група на ЕКР смята, че ЕС е станал прекалено централизиран, твърде амбициозен и твърде откъснат от обикновените граждани. Стремежът към „все по-тесен съюз“ вече не е израз на надежда за европейските граждани да работят заедно; той се превърна в догма, за да се оправдае създаването на централизирана държава, която все по-малко взема предвид правата на своите държави членки, което трябва да бъде отхвърлено. Европейският съюз неколкократно не успя да се справи с големите икономически, миграционни и социални кризи, както и с кризите в областта на сигурността, настъпили в наше време.

Европейският съюз трябва да се промени!

Запазването на статуквото не е решение. Някои твърдят, че решението е повече Европа, други смятат, че решението е да няма Европа, но ЕКР счита, че нито федералистките фундаменталисти, нито антиевропейските аболиционисти предлагат реални решения на проблемите, пред които е изправена Европа днес. Вместо това групата ЕКР предлага смела алтернативна визия за реформиран Европейски съюз като общност от нации, които си сътрудничат в общи конфедерални институции в областите, в които имат общи интереси, които интереси могат най-добре да бъдат постигнати, като се работи заедно.

Шестте цели на ЕКР за реформа

1.Европейският съюз трябва да зачита своите държави членки:
демократичните градивни елементи на Европейския съюз са неговите държави членки и съответно по-скоро междуправителствената система, а не „общностният метод“ да има по-голяма демократична легитимност. Националните институции и представителите на държавите членки в Европейския съвет и Съвета на министрите следва да определят политическия дневен ред на Европейския съюз. Погрешният и опасен модел на централизирана федерална европейска държава следва да бъде отхвърлен в полза на по-свободна, конфедерална асоциация от национални държави.


2. Европейският съюз следва да се съсредоточи върху области, в които може да добави стойност:
Европейският съюз следва да действа само когато самостоятелно действие от страна на държавите членки или от други организации е явно неефективно или неефикасно. Действията на европейско равнище следва да се определят прагматично, а не на базата на позоваване на идеологически ангажимент за интеграция. Скритата програма за европейска свръхдържава трябва да бъде категорично изоставена.


3. Европейският съюз следва да бъде по-гъвкав:
Универсалният подход към всички области на политиката създава бюрократична и свръх централизирана Европа. Този подход трябва да бъде изоставен.


4. В Европейския съюз следва да има по-голяма демократична отчетност:
Институциите на Европейския съюз стават прекалено отдалечени от хората и твърде близки помежду си.


5. Европейският съюз следва да постига икономическа ефективност:
Бюджетът на ЕС трябва да бъде по-ефикасен, като се осъществява по-строг бюджетен контрол и по-ефективно насочване на ресурсите в него. Бюджетът на ЕС се нуждае от по-добра демократична отчетност. Държавите членки са по-близо до гражданите и следва да имат по-голям контрол върху разходите на ЕС за програми и политики в тези области, които не са посочени като „основни сфери на компетентност“.


6. Европейският съюз следва да бъде отворен за външния свят:
ЕС следва да приветства и активно да насърчава тесните икономически и стратегически връзки с приятели и съюзници, особено с онези, които са близки съседи.


Повече информация относно дейността на ЕКР, както и относно нейните политики и кампании можете да откриете на ecrgroup.eu, както и на официалните профили на политическата група във Facebook, Tweeter, Instagram, Flickr и Youtube.